Obchodní podmínky | S námi si najdete spolehlivého makléře | DobréHodnocení.cz

Obchodní podmínky

A) Všeobecná ustanovení

Definice:

• Poskytovatel služeb – Společnost Anvenies s.r.o., IČ 03311074, se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, vložka C oddíl 230047 dále také jen „správce údajů”.
• Portál – portál vedený poskytovatelem služeb na adrese http://www.dobrehodnoceni.cz
• Uživatel – fyzická osoba plně svéprávná, která po vyjádření souhlasu s podmínkami a po uvedení platné emailové adresy získává přístup k službám nabízeným poskytovatelem služeb.
• Makléř – uživatel vykonávající práci realitního makléře.
• Majitel – status přiznáván uživateli oprávněnému spravovat údaje o zařízení.
• Profil – soubor údajů a názorů tykající se Makléře umístěný na portálu.
• Účet – záznam v databázi portálu, který potvrzuje skutečnost, že daná osoba je uživatelem nebo Makléřem, na základě čehož má po prokázání totožnosti přístup k určitým službám.
• Služba – služba poskytovaná elektronickou cestou, založená na zasílání a přijímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě individuálního požadavku příjemce služby, uživatele, bez současné přítomnosti stran.
• Poskytovatel poskytuje své služby na základě těchto podmínek. Podmínky jsou pro uživatele závazné, a to i bez uzavření zvláštní smlouvy.

B) Druhy a rozsah služeb

Poskytovatel poskytuje následující služby:

• Umožňuje uživatelům zveřejňovat informace a názory o Makléřích uspořádaných podle krajů, měst a kategorií.
• Zpřístupňuje vyhledávač Makléřů.
• Informuje o novinkách a názorech.
• Makléřům umožňuje uvádět a upravovat informace o sobě a reagovat na názory uživatelů.
• Informace a názory o Makléřích a zařízeních se zveřejňují v podobě žebříčků. O umístění na žebříčku rozhodují obdržené názory.
• Přístup k většině služeb portálu je zdarma, především vkládání komentářů o Makléřích nejsou zpoplatněna.
• Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za libovolné služby poskytované v rámci portálu a zároveň se zavazuje, že o těchto změnách bude informovat s příslušným předstihem
• Poskytovatel není oprávněn disponovat s databází klientů realitních makléřů, kteří je hodnotí.

C) Podmínky poskytování služeb

Technické požadavky k použití služeb jsou následující:

• Přístup k Internetu.
• E-mailová schránka.
• Jeden z následujících internetových prohlížečů: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera aktualizován na nejnovější verzi.
• Seznámit s informacemi a názory o Makléřích a využívat vyhledávač.
• Přidávat názory o Makléřích a zařízeních;
• Uživatel se může přihlásit k portálu, jakmile uvede platnou emailovou adresu, jméno a příjmení.
• Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu modernizace nebo úprav portálu nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.
• Poskytovatel služeb neodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.

D) Přidávání názorů a informací o Makléřích

• Každý názor je podepsán jménem a příjmením.
• Názory a informace o Makléřích se mohou vztahovat pouze na profesní činnost Makléře.
• Názory a informace o Makléřích mohou být založeny pouze na osobních zkušenostech uživatele. Nemohou být založeny na zkušenostech třetích stran.
• Není možné, aby jeden uživatel přidával více názorů týkajících se stejné události.
• Není možné přidávat reklamní obsah.
• Informace, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zakázáno je zejména používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, používat přezdívky, odvolávat se na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.
• Uživatel je povinen prohlásit, že informace nebo názory, které přidal na portál, jsou pravdivé.
• Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony.
• Poskytovatel služeb není odpovědný za obsah informací, názorů a komentářů přidávaných uživateli nebo Makléři.

E) Profily Makléřů, ověřené profily

• K vytvoření profilu nového Makléře, je nutné uvést alespoň základní údaje Makléře.
• Mezi základní údaje Makléře patří: profesní titul, jméno a příjmení, kraj, město, ve kterém vykonává svou praxi, údaj o realitní kanceláři, kde makléř vykonává činnost.
• Každý Makléř má pouze jeden profil. Není možné vytvářet společné profily pro několik Makléřů. Profily, které se opakují, budou odstraněny.
• V položkách jméno a příjmení nelze uvádět jiné údaje než výše uvedené.
• Každý Makléř může vytvořit nebo potvrdit svůj profil. Nejdříve se však musí zaregistrovat.
• Makléř může přidat pouze svou fotografii, která umožňuje jeho identifikaci. Zároveň souhlasí s rozšiřováním a zveřejňováním své podobizny umístěné na portálu. Není možné přidávat fotografie jiných osob ani jakékoli grafické formy. Vzhledem k vlastnostem digitálního formátu, je povoleno fotografie upravit pod podmínkou, že se bude jednat o provedení celkové úpravy z důvodu kvality (např. sytost, kontrast). Nelze používat selektivní úpravu za účelem přidání nebo odstranění určitých součástí, spojovat několik fotografií nebo upravovat její originální uspořádání. Je zakázáno přidávat fotky pornografické povahy nebo takové, které nekorespondují s profesionálním charakterem portálu.
• V případě, že fotografie nesplňuje výše uvedené kritérium, může být odstraněna poskytovatelem služeb bez upozornění a bez oznámení této skutečnosti Makléři.
• Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.

Registrace makléře